כתב ויתור כללי

E-residence.com מספקת אתר זה כשירות לציבור.

 E-residence.com אינה אחראית, ומתנערת במפורש מכל אחריות לנזקים מכל סוג שהוא הנובעים משימוש, התייחסות או הסתמכות על מידע כלשהו הכלול באתר. בעוד המידע הכלול באתר מתעדכן מעת לעת, לא ניתנת כל ערובה לכך שהמידע המסופק באתר זה נכון, שלם ועדכני.

למרות שהדבר עשוי לכלול קישורים המספקים גישה ישירה למשאבי אינטרנט אחרים, כולל אתרי אינטרנט, E-residence.com אינו אחראי לדיוק או לתוכן המידע הכלול באתרים אלה.

קישורים מאתרי E-residence.com לאתרי צד שלישי אינם מהווים תמיכה מצד E-residence.com הצדדים או המוצרים והשירותים שלהם. הופעתם באתר האינטרנט של פרסומות ומידע על מוצרים או שירותים אינה מהווה המלצה של E-residence.com, E-residence.com לא בדק את הטענות שהועלו על ידי מפרסם כלשהו. מידע על המוצר מבוסס אך ורק על חומר שהתקבל מספקים.