Умови та положення

Власник веб-сайту e-residence.com є SMARTLINE GmbH. (компанія знаходиться за адресою: Кольмаркт 16/21а, Відень, 1010, Австрія).

Приймаючи Умови, ця "Угода" укладається між користувачем веб-сайту, надалі іменованим "Клієнт", і власником веб-сайту, надалі іменованим "Постачальник послуг". Клієнт і Постачальник послуг також окремо іменуються "Сторона", а разом - "Сторони".

Кожен, хто реєструється та подає заявку на отримання будь-яких послуг, що пропонуються на https://e-residence.com/ через веб-сайт вважається таким, що ознайомлений з умовами використання та обробки персональних даних і, відповідно, приймає їх.

1. ВИЗНАЧЕННЯ

У цій Угоді наведені нижче терміни матимуть зазначене значення:

 • "Веб-сайт" - веб-сайт, доступ до якого здійснюється за наступним посиланням: https://e-residence.com/
 • "Договір" означає цей Договір про надання послуг та консультацій
 • "Дата початку" означає день прийняття цієї Угоди
 • "Компанія" означає компанію, яку Клієнт зареєструє в Португалії

Платформа - веб-сайт, на якому доступний Сервіс. Він належить, контролюється, управляється, підтримується та/або розміщується https://e-residence.com/

2. ОБОВ'ЯЗКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА ПОСЛУГ

2.1. Постачальник послуг надаватиме послуги ("Послуги"), як визначено та описано в пункті 4.

2.2. Постачальник послуг зобов'язується підтримувати регулярний зв'язок з клієнтом протягом усього терміну дії Договору.

3. ОБОВ'ЯЗКИ КЛІЄНТА

3.1. Замовник зобов'язується своєчасно надавати всі необхідні документи, вихідні дані та інформацію, що запитуються Виконавцем для виконання робіт з надання Послуг.

3.2. Документи, що посвідчують особу клієнта, повинні відповідати вимогам, бути дійсними, містити ваш підпис, без цього ваші документи не можуть бути завірені і процес не може бути розпочатий.

4. ПОСЛУГИ ТА УМОВИ ЇХ НАДАННЯ

4.1 Реєстрація компанії

4.1.1. Початковий обсяг Договору полягає в тому, що Виконавець надає Замовнику консультаційні послуги щодо заснування Товариства з обмеженою відповідальністю в Португалії, а саме шляхом надання допомоги у створенні Товариства, аж до його реєстрації в органах соціального забезпечення та інших компетентних органах, як зазначено нижче:

 • підготовка двомовних довіреностей, необхідних для реєстрації компанії
 • Отримання та видача португальського ідентифікаційного номеру платника податків у компетентних органах
 • Подача заявки та отримання свідоцтва про затвердження сфери діяльності та резервування найменування компанії
 • підготовка двомовного статуту для створення компанії
 • Надання юридичної адреси для реєстрації компанії в Португалії
 • Виконання всіх необхідних процесуальних дій для реєстрації Компанії в Реєстрі
 • Постановка Компанії на облік в органах соціального страхування та інших компетентних органах 
 • Сприяння у відкритті банківського рахунку Товариства до внесення статутного капіталу Товариства
 • Призначення сертифікованого бухгалтера та отримання свідоцтва про початок діяльності компанії
 • Сплата всіх державних зборів за отримання ідентифікаційного номера платника податків, резервування назви компанії та реєстрацію компанії

4.2.2. Щомісячний обсяг Договору полягає в тому, що Постачальник послуг надає Замовнику консультаційні послуги з управління його компанією в Португалії, а саме шляхом надання наступного набору щомісячних послуг:

 • Отримання пошти Компанії та повідомлення Клієнта про всі кореспонденції (кореспонденції будуть видалені через 14 днів після сканування)
 • Сканування та надсилання електронною поштою цифрових копій всієї важливої кореспонденції Компанії
 • Інформування Клієнта про зобов'язання Компанії перед компетентними органами
 • Повідомлення Клієнта про будь-які зміни або оновлення, що впливають на зобов'язання Компанії
 • Забезпечення дотримання Компанією обов'язкової щомісячної та щоквартальної звітності
 • Сприяння в управлінні заробітною платою Компанії відповідно до місцевого законодавства до 2 працівників

4.2. NIF

Цим Клієнт доручає Виконавцю представляти його інтереси та інтереси членів його сім'ї, а також здійснювати необхідні дії від імені Клієнта при поданні Клієнтом заяви на отримання NIF (Número de Identificação Fiscal). Обсяг робіт полягає в наступному:

 • Отримання та видача португальського посвідчення платника податків від Податкової та митної адміністрації Португалії (Autoridade Tributária e Aduaneira") 
 • Надання місцевого податкового представника строком на 1 рік для нерезидентів.
 • Вартість запиту на отримання NIF включає один рік (12 місяців) фіскального представництва. Наприкінці цього року ваше фіскальне представництво буде автоматично продовжено за ставкою 99 євро/рік і стягуватиметься з вашої платіжної картки. Ви можете відмовитися від цієї послуги після того, як станете податковим резидентом Португалії, оновивши свою адресу в податковій службі або знайшовши іншого фіскального представника і повідомивши нам про це.

4.3. NHR

Клієнт цим доручає Виконавцю представляти його інтереси та здійснювати від імені Клієнта необхідні дії для реєстрації в режимі NHR в Португалії.

4.4. NISS

Цим Клієнт доручає Виконавцю представляти його інтереси та інтереси членів його сім'ї, а також здійснювати необхідні дії від імені Клієнта при поданні Клієнтом заяви на отримання NISS (Número de Identificação da Segurança Social). Обсяг робіт полягає в наступному:

 • Оформлення та видача португальського номера соціального страхування в органах соціального забезпечення (Segurança Social).

4.5. Реєстрація самозайнятості

Цим Клієнт доручає Виконавцю представляти його інтереси та інтереси членів його сім'ї, а також здійснювати необхідні дії від імені Клієнта при поданні Клієнтом заяви на отримання NISS (Número de Identificação da Segurança Social). Обсяг робіт полягає в наступному:

 • оформлення та видача португальського ідентифікаційного номера платника податків у Податковому та митному управлінні (Autoridade Tributária e Aduaneira")
 • надання місцевого податкового представника терміном на 1 рік для нерезидентів
 • реєстрація самозайнятості податковим представником коштує 490 євро

4.6. Відкрити банківський рахунок

Цим Клієнт доручає Виконавцю представляти його інтереси та інтереси членів його сім'ї, а також здійснювати необхідні дії від імені Клієнта при поданні Клієнтом заяви на відкриття банківського рахунку. Обсяг робіт полягає в наступному:

 • Оформлення та видача банківського рахунку у відділенні банку. 
 • Вартість послуги з відкриття банківського рахунку становить 300 євро (500 євро - при особистій зустрічі). Ця плата складається з 2 частин: 1) Плата за процес - 150 євро (250 євро) 2) Плата за успіх - 150 євро (250 євро)
  Ця сума не включає початковий депозит та щомісячні комісії банку.
 • У разі відмови банку або запиту на повернення коштів клієнтом, ми повертаємо 50% вартості послуги.
Поточний термін відкриття банківського рахунку: 3-4 тижні, Термін виконання замовлення становить орієнтовний термін базується на наданих документах і не гарантується.
 
Наш час виконання є приблизним, оскільки існують речі, які ми не можемо контролювати (наприклад, міжнародні митні правила, час доставки та відповідність банківським вимогам). Ми не можемо гарантувати, що ваш банківський рахунок буде відкрито до певної дати.
Е-резиденція не є банком і не може гарантувати відкриття рахунку.

4.7. NIE

Цим Клієнт доручає Виконавцю представляти його інтереси та інтереси членів його сім'ї, а також здійснювати необхідні дії від імені Клієнта при поданні Клієнтом заяви на отримання NIE (Número de Identificación de Extranjeros - ідентифікаційний номер іноземця). Обсяг робіт полягає в наступному:

 • Оформлення та видача іспанського ідентифікаційного номера для іноземців у поліції
 • Циркулюйте з документами клієнтів
 • Отримання скану документів/відправлення поштою (за необхідності) клієнту
Поточний термін розгляду NIE: 21 день, Термін виконання замовлення становить орієнтовний час залежить від наявності вільних місць і не гарантується.
 
Наш час виконання є приблизним, оскільки існують речі, які ми не можемо контролювати (наприклад, наявність вільних місць). Ми не можемо гарантувати, що ваш NIE буде відкрито до певної дати. Е-резиденція - це не поліція і не може вам цього гарантувати.

 • У разі відмови поліції ми повертаємо 100% вартості послуги.
 • У разі повернення коштів за бажанням клієнта, ми повертаємо 50% від вартості послуги.

5. ТЕРМІН ДІЇ, НАРАХУВАННЯ ТА УМОВИ ОПЛАТИ 

5.1. Строк дії Договору: З Дати початку надання Послуг до моменту розірвання з попереднім повідомленням Клієнта шляхом направлення офіційного повідомлення Компанії на електронну пошту за 1 місяць до розірвання цього Договору. Всі зобов'язання Сторін, включаючи зобов'язання по оплаті Послуг, які вже були надані до дати розірвання Договору, повинні бути виконані в повному обсязі. 

5.2. Плата за Послуги: За надання Послуг Клієнт сплачує Постачальнику послуг збори ("Збори") плюс будь-які застосовні податки та збори. 

5.3.  Виконавець звільняється від відповідальності за будь-яке невиконання або затримку у виконанні зобов'язань з урахуванням всіх послуг у разі відмови від них відділом комплаєнсу, відповідною установою.

5.4. Постачальник послуг не зобов'язаний здійснювати відшкодування ("Послуги"), як визначено та описано в пункті 5.3.
 
5.5. Постачальник послуг здійснює повернення коштів тільки на ту саму картку, з якої клієнт подавав заявку.

6. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ

Кожна Сторона заявляє та гарантує, що станом на Дату набрання чинності:

 • Він має всі необхідні корпоративні права та повноваження для укладення цієї Угоди та виконання своїх зобов'язань за цією Угодою, а підписання та вручення цієї Угоди та вчинення цих правочинів, передбачених цією Угодою, були належним чином санкціоновані всіма необхідними корпоративними діями з його боку;
 • Ця Угода є законним, дійсним та обов'язковим зобов'язанням такої Сторони, що підлягає примусовому виконанню у зв'язку з її умовами;
 • Надання послуг Другою Стороною здійснюватиметься з повною функціональною та ієрархічною незалежністю по відношенню до Першої Сторони.
 • Постачальник послуг буде дотримуватися всіх застосовних законів, правил і норм, пов'язаних з наданням ним Послуг, а Клієнт буде дотримуватися всіх застосовних законів, правил і норм, пов'язаних з отриманням ним Послуг.  

7. ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

При виконанні своїх зобов'язань за Угодою Сторони дотримуватимуться всіх обов'язкових до виконання законів, нормативно-правових актів та інших державних вимог. 

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Клієнт та Постачальник послуг погоджуються не розголошувати третім особам інформацію, пов'язану з витратами, витратами, способами ведення бізнесу або методами, а також будь-яку іншу інформацію або документ, отриманий від іншої сторони, визначений у письмовій формі як конфіденційний або як виключна власність, або отриманий іншим чином за обставин, за яких одержувач міг би обґрунтовано вважати таку інформацію конфіденційною, за винятком осіб, адвокатів, працівників, аудиторів, консультантів, агентів, субпідрядників або інших осіб, з якими вони мають конфіденційні відносини або угоду (надалі - "Представники").

8.2. Клієнт та Постачальник послуг несуть відповідальність за будь-яке порушення положень цього Розділу будь-яким з їхніх відповідних Представників. З урахуванням вищевикладеного, за жодних обставин конфіденційна інформація або документи не можуть бути розкриті третій стороні, афілійованій особі або особі, яка є або може бути конкурентом іншої Сторони. Протягом строку дії цієї Угоди та протягом 2 (двох) років після закінчення строку дії або дострокового припинення дії цієї Угоди кожна Сторона вживає всіх можливих розумних запобіжних заходів з метою уникнення розкриття зазначеної конфіденційної або службової інформації третім особам

9. Форс-мажорні обставини

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за будь-яке невиконання або затримку у виконанні зобов'язань, що випливають з цього Договору, якщо таке невиконання або затримка виникають або прямо чи опосередковано викликані обставинами, що знаходяться поза розумним контролем Сторін (включаючи, але не обмежуючись стихійними лихами, землетрусами, виверженнями вулканів, виверженнями, пожежами, повенями, війнами, цивільними або військовими заворушеннями, диверсіями, тероризмом, епідеміями, безладами, перебоями, втратою або несправністю інженерних мереж, комп'ютерів (апаратних або програмних засобів) чи комунікаційних служб, DDoS-атаками. нещасні випадки, трудові спори, дії будь-якого цивільного або військового органу влади або дії уряду) за умови, що Сторони докладатимуть усіх зусиль для відновлення виконання зобов'язань у найкоротший розумний термін.

9.2. У разі виникнення таких обставин Сторона зобов'язана повідомити про це іншу Сторону у 10-денний термін.

9.3. Якщо форс-мажорні обставини продовжують діяти більше 60 днів, кожна із Сторін має право розірвати Договір в односторонньому порядку. 

10. ДОГОВІРНІ СПОРИ ТА ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО

10.1. Усі спори, пов'язані з укладенням, тлумаченням, виконанням та розірванням Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. 

10.2. Ця Угода регулюється виключно законодавством Португалії 

10.3. У разі неврегульованості спорів у претензійному порядку, а також у разі неотримання відповіді на претензію у строк, зазначений у У разі порушення умов цієї Угоди, будь-який спір, розбіжність або вимога, що виникають з цієї Угоди або у зв'язку з нею, вирішуються в судовому порядку.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Використовуючи Платформу, Клієнт погоджується з Умовами надання послуг.

11.2. Власник Сайту залишає за собою право залучати третіх осіб для надання Замовнику послуг, описаних в Умовах надання послуг.

11.3. E-residence.com (власник веб-сайту) залишає за собою право змінювати Умови надання послуг повністю або частково в будь-який час. Такі зміни будуть повідомлені Клієнту електронною поштою або повідомленням на Сайті.