Blog Business

E-verblijf in Portugal

In dit artikel ga ik het hebben over de huidige wereldwijde trends, het E-Residency programma in het algemeen, en de manier waarop het in Portugal zal worden gerealiseerd via E-Residency 2.0. Ik zal licht werpen op de achterliggende wetgevingsarchitectuur en alle potentiële voordelen en mogelijkheden van deze stimuleringsmaatregel belichten. Volg mij dus en u zult binnenkort alles te weten komen over E-Residency in Portugal!

Allereerst wil ik het hebben over E-Residency in het algemeen en u helpen begrijpen waar het om gaat. Ik zal niet in onnodige details treden, want ik weet zeker dat de meeste lezers al goed weten wat het is en wat het niet is. Toch volgt hier een kort overzicht van deze interessante stimulans.

E-Residency is een concept dat juridisch wordt gesteund door de regering van het land in kwestie. Het belangrijkste idee erachter is niet-ingezetenen toegang te verlenen tot economische activiteiten en hen in staat te stellen volledig online en in het kader van de jurisdictie van de EU te werken. Het maakt het namelijk mogelijk om belastingregistratie te verkrijgen, bedrijven op te richten, salarissen te betalen, winsten te innen, gebruik te maken van bank-/boekhouddiensten, enz. volledig online, terwijl onnodige bureaucratie wordt vermeden en men op de rechtsgronden van de Europese Unie blijft. Een goed voorbeeld van dit programma is Estonian E-Residency, dat in 2014 werd opgericht. Zoals gezegd biedt het toegang tot essentiële diensten en omvat het ook een elektronische kaart waarmee de eigenaar documenten elektronisch kan ondertekenen. 

Ondanks een zeer positieve wereldwijde ontvangst van het Estse initiatief waren er een aantal critici, die twijfels uitten over het ontbreken van een duidelijk omschreven belastingbeleid voor e-ondernemingen. Wanneer we naar Portugal kijken, is het echter belangrijk te begrijpen dat het lokale belastingstelsel zeer verfijnd en flexibel is, met als voordelen dubbele belastingverdragen, een speciale status voor winsten in verband met cryptocurrency's en een regeling voor niet-woonachtig fiscaal verblijf die een vrijstelling van inkomstenbelasting gedurende tien jaar biedt voor bepaalde soorten in aanmerking komende inkomsten buiten Portugal.

In Portugal wordt dit concept gepresenteerd door het E-Residency 2.0, waaraan momenteel wordt gewerkt en dat naar verwachting begin november 2021 van start zal gaan. De ontwikkeling van E-Residency 2.0 is begonnen overeenkomstig resolutie nr. 30/2020 (actieplan PATD 21.04.20) in overeenstemming met het ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie.

Er zijn nog niet veel details bekend en veel aspecten van dit initiatief moeten nog worden onthuld. Niettemin is nu al duidelijk dat de Portugese regering er hard aan werkt om van Portugal een gunstige vestigingsplaats voor bedrijven te maken met een warm economisch klimaat dat openstaat voor buitenlanders. 

Houd er rekening mee dat veel functies van E-Residency al beschikbaar zijn gemaakt door ons online platform. Wij zijn een toegewijd team van juridische professionals, gevestigd in Portugal en bieden onze cliënten een zeer uitgebreide lijst van online beschikbare diensten 100%. Met ons kunt u toegang krijgen tot economische activiteit in Portugal in een kwestie van slechts een paar klikken. Wij dienen NIF's in, registreren freelancers, richten bedrijven op, zorgen voor legale adressen, verkrijgen NHR-regime status allemaal volledig online! Bekijk ons!