Blog

Hoe kunt u uw voertuig vrijstellen van belastingen in Portugal?

Wanneer u naar een ander land verhuist en uw auto wilt meenemen, is een van de meest ingewikkelde vragen hoe u uw voertuig kunt vrijstellen van belastingen? Hier is een volledige instructie over hoe u het zelf kunt doen, en we hopen dat het al uw vragen zal dekken. 
Het verzoek om vrijstelling is gratis.
Ten eerste kunt u de vrijstelling voor uw voertuig alleen aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
 • ouder dan 18 jaar
 • ten minste 6 maanden in het buitenland hebben verbleven
 • het voertuig wordt in gebruik genomen (d.w.z. gelegaliseerd en voorzien van een kentekenplaat) wanneer de overbrenging van de woning naar Portugal plaatsvindt
 • gedurende ten minste zes maanden vóór de overbrenging van de woonplaats naar Portugal eigenaar zijn van het voertuig in het land van oorsprong, te rekenen vanaf de afgifte van het document dat de eigendom aantoont (kentekenbewijs/registratiebewijs) of vanaf de datum waarop het leasecontract voor het voertuig is gesloten (in geval van leasing)
 • het voertuig hebben gekocht in het land van oorsprong of in een land waar hij eerder woonde en in dat land alle vereiste belastingen hebben betaald, zonder enig belastingvoordeel te genieten toen het voertuig naar Portugal werd gebracht.
 • Elke persoon kan slechts voor één voertuig om vrijstelling verzoeken.
WANNEER?
U kunt om vrijstelling van de belasting verzoeken binnen twaalf maanden na de overdracht van de woning naar Portugal.
WAAR? 
De vrijstelling kan online worden aangevraagd, op de Portaal van de belastingdienst.
VEREISTE DOCUMENTEN
 • Aangifte douanevoertuig - DAV
 • Model 1460.1 - Verzoeken binnen het toepassingsgebied van ISV
 • Inschrijvingsbewijs/eigendomsbewijs van het te legaliseren voertuig
 • Burgerlijke kaart (of identiteitsbewijs of paspoort + belastingkaart)
 • Officiële verblijfsvergunning afgegeven door het land van herkomst, waaruit blijkt:
  • dat u bent ingeschreven in het bevolkingsregister van dat land
  • de begin- en einddatum van het verblijf in dat land.
 • Documenten uit het dagelijks leven om het verblijf in het land van herkomst te bewijzen, namelijk: kwitanties van huishuur, water of elektriciteit, loonstrookjes of bewijzen van bijdragen voor gezondheids- en pensioenregelingen.
 • Toestemming voor de raadpleging van de fiscale en contributieve situatie of, bij ontstentenis daarvan, een attest waaruit blijkt dat de fiscale en contributieve situatie is goedgekeurd (wetsdecreet nr. 114/2007 van 19 april).
Voor de toewijzing van de nationale kentekenplaat aan IMTmoet u ook de volgende documenten opstellen: Toegang tot het portaal van de belastingdienstkan je gebruiken:
 • toegang tot gegevens op het portaal van de belastingdienst
 • Burgerkaart, PIN-codes en kaartlezer
 • Digitale Mobiele Sleutel.
Stappen om online een verzoek in te dienen, op het portaal van de Belastingdienst:
 1. Toegang tot het portaal van de belastingdienst en inloggen met uw belastingnummer en wachtwoord van het Belastingdienstportaal.
 2. Ga naar Douanediensten > IEC/ISV > Douaneverklaring Voertuigen (DAV) > DAV - DAV aanmaken.
 3. Het formulier 1460.1 - Verzoeken in het kader van de motorrijtuigenbelasting en de douaneaangifte voertuigen (DAV) invullen en indienen.
 4. Sla het door het computersysteem gegenereerde DAV-nummer op. Met dit nummer kunt u de DAV raadplegen of afdrukken via Raadplegingen > DAV raadplegen. U kunt ook de fiscale regularisatie van het voertuig volgen.
U krijgt pas toegang tot de elektronische DAV op het portaal van de Belastingdienst als u bent geregistreerd in het autobelastingsysteem. Te registreren:
 1. Inloggen op het portaal van de belastingdienst.
 2. Toegang Douane > Registratie.
 3. Vul de gegevens van het registratieformulier in.
 4. Wanneer de registratie is aanvaard, kunt u toegang krijgen tot de DAV, door opnieuw in te loggen op het Portaal Financiën.
Indien u niet beschikt over uw Portugees nummer van fiscale identificatie en de toegang tot het portaal van de belastingdienst, bieden wij u onze dienst van online registratie van de NIF aan.