Business

Waar kan ik mijn NIF vinden op het door de Autoridade Tributária e Aduaneira verstrekte document?

U vindt uw NIF in de linkerbovenhoek van het door Financas verstrekte PDF-document.

WAARSCHUWING: Vaak verwarren mensen de NIF van hun fiscaal vertegenwoordiger met hun eigen NIF omdat er "Numero Fiscal" op staat.

Heeft u nog geen NIF? Doe een paar eenvoudige stappen om uw eerste Portugese NIF online te verkrijgen