Zaak

Waar kan ik mijn NIF vinden op het door Autoridade Tributária e Aduaneira verstrekte document?

U vindt uw NIF in de linkerbovenhoek van het PDF-document van Financas.

WAARSCHUWING: Mensen zullen de NIF van hun fiscaal vertegenwoordiger vaak verwarren met die van henzelf, omdat deze op het document is gelabeld met "Numero Fiscal".

Heb je nog geen NIF? Maak een paar eenvoudige stappen om uw eerste Portugal NIF online te verkrijgen