Zaak

Documentvereisten om NIE Verde voor EU-burgers te krijgen

Een gids met ingevulde documenten om uw NIE Verde bij ons te krijgen

Ons team zorgt voor de voorbereiding van de meeste documenten, waaronder de bevestigingsbrief van de afspraak, het ingevulde EX-18-formulier en de 790- en betalingsbewijzen, zodat u zich kunt concentreren op wat belangrijk is. We willen uw ervaring stroomlijnen door voor de details te zorgen. In het volgende gedeelte leiden we je door de essentiële documenten die je nodig hebt om je voor te bereiden en mee te nemen voor je bezoek.
Uw NIE Verde-aanvraag moet worden ondersteund door specifieke documenten die variëren afhankelijk van uw arbeidsstatus of -omstandigheid. Hieronder vindt u een gedetailleerd overzicht van wat u moet verstrekken:

Werkzame personen:

U moet een van de volgende documenten overleggen:

 • Verklaring van de werkgever: Een verklaring van aanwerving of tewerkstellingscertificaat met de naam en het adres van het bedrijf, de belastingidentificatie en de rekeningcode van de socialezekerheidsbijdrage.
 • Arbeidsovereenkomst: Een contract dat is geregistreerd bij de openbare dienst voor arbeidsvoorziening of contractvoorwaarden die via het CONTRAT@platform worden gecommuniceerd.
 • Documentatie sociale zekerheid: Bewijs van registratie of gelijkwaardige status in het socialezekerheidsstelsel, of toestemming voor gegevensverificatie bij de Algemene Schatkist van de Sociale Zekerheid.

Zelfstandigen:

U moet een van de volgende gegevens verstrekken:

 • Registratie van de volkstelling van economische activiteiten: Bewijs van uw inschrijving in de volkstelling.
 • Handelsregister: Bewijs van vestiging door inschrijving in het handelsregister.
 • Documentatie van de sociale zekerheid of belastingdienst: Bewijs van inschrijving in het socialezekerheidsstelsel, of toestemming om uw gegevens te verifiëren in de bestanden van de Algemene Thesaurie van de Sociale Zekerheid of de Belastingdienst.

Niet-werkenden in Spanje:

U moet het volgende indienen:

 • Ziektekostenverzekering: Bewijs van een openbare of particuliere ziektekostenverzekering met volledige dekking in Spanje, gelijkwaardig aan het nationale gezondheidsstelsel (zonder eigen bijdrage).
 • Bewijs van voldoende middelen: Bewijs dat u voldoende middelen heeft voor uzelf en uw gezin tijdens uw verblijf in Spanje. Dit kunnen eigendomsbewijzen, gecertificeerde cheques, documentatie van kapitaalinkomsten of een creditcard met een gecertificeerde kredietlimiet zijn.

Studenten:

U bent verplicht om het volgende te verstrekken:

 • Educatieve inschrijving: Bewijs van inschrijving in een erkende openbare of particuliere onderwijsinstelling.
 • Ziektekostenverzekering: Een geldige Europese ziektekostenkaart of een gelijkwaardige particuliere verzekering die de nodige gezondheidsvoordelen dekt.
 • Financiële zelfredzaamheid: Een verklaring op eer waarin wordt verklaard dat u en uw gezin over voldoende middelen beschikken tijdens uw verblijf in Spanje.
 • Deelname aan EU-programma's: Documentatie waaruit blijkt dat u betrokken bent bij EU-programma's ter bevordering van onderwijsuitwisseling, volstaat om aan deze vereisten te voldoen.

Familielid van een Spaanse burger of burger van de Unie:

U bent verplicht om het volgende te verstrekken:

 • Wettelijke familierelatie: Documentatie die wettelijk erkende familiebanden met de EU-burger bevestigt, zoals huwelijks- of geboorteakten, moet worden verstrekt en, indien nodig, op passende wijze worden gelegaliseerd.
 • Economische afhankelijkheid: Verstrek bewijs waaruit blijkt dat de EU-burger financieel afhankelijk is, indien van toepassing.
 • Bewijs van de status van EU-burger: Er moet documentatie worden overgelegd waaruit blijkt dat de EU-burger in kwestie een betaalde baan heeft, een zelfstandige is met een toereikend inkomen, over voldoende middelen van bestaan beschikt om zichzelf en zijn gezinsleden te onderhouden en een uitgebreide ziektekostenverzekering heeft. Als de EU-burger een student is, moet ook worden aangetoond dat hij over voldoende bestaansmiddelen en een ziektekostenverzekering beschikt voor hemzelf en zijn gezinsleden.